Challenger v.d..Rois
    16/06/1986 - 03/10/1995    

 
Challenger Von Der Rois
Certified Rescue Dog
D 11 november 1989, bestod Challenger v.d.,Rois, Redningshundeprøven,på,                                           Civilforsvarets tekniskeskole i Tinglev

Om redningshunde uddannelsen
Uddannelsen af redninghunde foretages i Danmark af Redningsberedskabet, det som tidligere hed Civil Forsvaret.

Uddannelsen af både hund og hundefører foregår på frivilligt basis rundt omkring ved de kommunale beredskabsafdelinger gennem aftenkurser og weekendtræning, som udgangspunkt tager uddannelse til redningshund og redningshundeførere ca. 2 år. Alle hunde kan anvendes, når blot hunden ikke er aggressiv overfor mennesker eller andre hunde og hunden ikke er fyldt 5 år når uddannelsen påbegyndes. Hundeføreren skal være sund og rask og fyldt 16 år.
Beredskabets redningshunde er humanitære brugshunde, dette aspekt er vigtigt at have for øje, inden man kaster sig ud i uddannelsen. Træningen til rednigshund adskiller sig fra hundetræning i andre klubber ved konstant at have et praktisk anvendelsesaspekt, der er en dybere mening med alle de øvelser og færdigheder som hund og menneske oplæres i - den dag det bliver alvor får man brug for alle sine færdigheder .

Træningen giver mange sjove og positive oplevelser både for hundene og hundeførerne, der er et godt kammeratskab i det enkelte afdelinger såvel som på tværs af landet og i mange tilfælde også til udenlandske redningshunde organisationener.

Træning og indsatser bygger på teamarbejde, det er derfor vigtigt at kunne samarbejde med mange forskellige mennesker.

Uddannelsen er delt op i en grunduddannelse og en funktionsuddannelse, som begge skal bestås indenfor to forsøg ved aflæggelse af praktiske samt teoretiske prøver.

Uddannelsen er delt op i en grunduddannelse og en funktionsuddannelse, som begge skal bestås indenfor to forsøg ved aflæggelse af praktiske samt teoretiske prøver

Formålet med grunduddannelsen er at sætte førere og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise let skjulte figuranter. Uddannelsen skal også danne grundlag for gennemførsel af funktionsuddannelsen.

Ved grunduddannelsens afslutning skal hunden - under ledelse af sin førere kunne følgende:

•   Færdes i et indsatsområde med ild, røg og indsatstøj.
•    Finde og påvise let skjulte figuranter i ruiner eller lignede
•    Demonstrer lydighed på et jævnt let fremkommeligt areal.


Formålet med funktionsuddannelsen
er at sætte redningshundeteamet i stand til at indgå i en redningsenhed til eftersøgning og påvisning af indespærrede personer, samt opfylde de krav, der i fremtiden stilles på internationalt plan.

.
Endvidere skal skal redningshundeteamet kunne foretage eftersøgning af bortkomne personer. Ved funktionsuddannelsens afslutning skal hundeførere:

•    Have kendskab til "Lov om hunde"
•    Have forståelse for hundens generelle adfærd.
•    Kunne varetage sikkerhed for sig selv og hunden.
•    Kunne yde førstehjælp til hunden.
•    Kunne varetage hundes pleje og sundhed
.


Endvidere skal redninghundeteamet kunne følgende:

•   færdes i svært fremkommeligt område.
•    samarbejde med andre redningsenheder.
•    arbejde i uvante og stressede situationer.
•    eftersøge og påvise skjulte figuranter.
•    opsøge spor og følge dette.
•    foretage rundering og påvise figuranter.


Redningshunden skal:

•   Udvise lydighed

:
Hundeføreren skal desuden uddannes i redningstjenste som bl.a omfatter førstehjælpskursus, arbejdsteknikker, materialelære, betjening af stiger, bårer, løftemateriel og elementær brandbekæmpelse

Deri arbejdes primært med eftersøgning i ruiner, da det i Danmark primært er denne disciplin hundene anvendes i. Men der trænes, som sagt også lydighed. Lydighedsøvelserne er nødvendige for at opnå en sikker indsats i ruinerne. Man må kunne dirigerer hunden rundt i indsatsområdet fra afstand. Det kan være afgørende for hundens sikkerhed, at man kan stoppe hunden på afstand, dække den af og have redningshunden gående løs ved siden af sig under eftersøgningen.

Derfor er lydighedstræningen vigtig selvom det er eftersøgningsdicilinerne, der er det primære

For at vænne hundene til færdsel i ruinerne træner redningshundeteamet på forhindringsbaner á la dem der benyttes i agility, formålet er dog ikke at hunden hurtigst muligt skal gennemføre banen men at øge dens balanceevne og motorik og dermed hundens sikkerhed i at færdes i murbrokker, rør og lignende. Hundene trænes også i rundering og spor. Disse discipliner anvendes ved eftersøgninger i skove og andre åbne arealer.