Om Gruppe C. Om forventninger, forudsætninger, realiteter,

Jeg har valgt denne overskrift, fordi den egentlig rummer de ting der er vigtige i forbindelse med Gruppe C.

Men allerførst

Hvad er gruppe C:Hippie

Gruppe C, også kaldet forsvarsarbejdet, er et element i et sammenhængende prøveprogram, som består af Sporarbejde, Lydighedsarbejde og Forsvarsarbejde, gradueret i 3 sværhedsgrader. BHP I-II – III, eller ditto IPO. Hvor hunden skal vise den behersker nogle bestemte færdigheder som beskrevet i prøveprogrammet. F.eks. at bevogte figurant, standse flygtende figurant, standse angribende figurant,

modstå en given belastning/modstand fra figurant, samt villigt og lydigt lade sig føre af HF gennem programmet

Hvorfor Gruppe C.

Fordi det er et vigtigt element i bedømmelsen af hundens brugbarhed. F.eks. Som avlsdyr, sportshund, konkurrence hund, tjenestehund etc.

Om forventninger.

 • Hvorfor har du købt en hund
 • Hvad havde du tænkt dig at bruge hunden til?
 • Hvad er dine forventninger med træningen?
 • Har du sat dig nogle mål for, hvad du vil opnå med hunden
 • Har du indgået særlige forpligtigelser i forbindelse med købet af hunden

Om forudsætninger

 • Hunden skal være udstyret med gode kamp, bytte og forsvarsdrifter.
 • Hunden skal være mentalt sund, have et stabilt væsen og være passende belastbar
 • Hundefører skal kunne, opbygge og træne hunden dyre psykologisk rigtigt
 • Hundefører skal kunne udfylde rollen som flokfører og optræde derefter, konsekvent og autoritært
 • Hunden skal "hjemmefra" (hvalpehold) være trænet/motiveret i sine naturlige drifter
 • Hundefører skal være villig til at investere megen tid på indhentning af viden på området. F.eks. kendskab til prøveprogrammet
 • Hundefører skal være indstillet på at investere en del ekstra tid på træningen

Om realiteter.

 • Uden at være i besiddelse af ovenstående kvaliteter, vil hunden ikke kunne gennemføre træningen
 • Uden en del investering i viden og tid, vil hundefører ikke kunne gennemføre program
 • Hvis dit ønske er en glad og lydig familiehund, behøver du ikke træne Grp. C
 • Du kan ikke nøjes med at træne en gang om ugen, selvtræning nødvendig
 • Hvis hund eller fører ikke lever op til forudsætningerne/ kravene der stilles, stopper træningen
 • Hunde der af privatpersoner / private vagtværn tænkes anvendt som vagt og beskyttelses hunde afvises

Lidt om gruppe C.

Gruppe C er et kompleks program, hvor hunden skal kunne arbejde meget selvstændigt, under høj drift og nervemæssig belastning, samtidigt med at den villigt lader sig lede og føre igennem programmet af sin hundefører.

For at opnå dette skal træningen af hunden fra starten være afstemt således. På den ene side skal vigtige elementer af hundens jagtadfærd såsom, byttejagt, bytteforsvar og aggressions driften fremmes så meget, at hunden har et overskud i forhold til at kunne gennemføre prøveprogrammet. På den anden side skal et andet element af jagtadfærden, evnen til at lade sig føre, også være fremmet så meget, at hundefører som leder (ALFA) med overskud og autoritet kan lede hunden igennem programmet.

Når disse elementer går op i en højere enhed, er grp.c en nydelse at overvære.

Derfor er ovenstående kernen i alt gruppe C træning.

At føre eller at lade sig føre.Carlo_i_flugten

Al hundetræning bør principielt baseres på dette udsagn, da det er nøgleordet i al hundetræning.

Vi bringer et arts mæssigt anderledes individ ind i vores liv, et individ der genetisk kun kan se verden på en måde (sin egen), enten lader jeg mig føre eller også fører jeg.  Det betyder at man helt fra begyndelsen skal lære hunden hvem det er der fører.

Fordi

 • I en menneske, hundeverden skal mennesket påtage sig førerrollen (ALFA)
 • Rollen bør udføres autoritært og konsekvent, psykisk overlegent, men fair
 • Begrebet autoritet er medfødt hos hunden og derfor indordner den sig selvfølgeligt. Hvis lederskabet ellers er i orden
 • Hunden overtager umærkeligt førerrollen, hvis mennesket ikke varetager opgaven ordentligt

Vær bevidst om

 • Hundens adfærd er altid afstemt dens egen verden, ikke vores
 • Hunden ser en anden slags hund i os, og reagerer i forhold til sine anlæg
 • Hunden er grundlæggende bundet til sine instinkter, kan ikke resonere logisk, ejer ikke skyldfølelse, har ingen særlige mentale evner
 • Hunden lever i nuet, forstår ikke den dybere mening, formålet eller hensigten med en indlært handling/adfærd.

Derfor skal hundens formes, belæres, opdrages og uddannes rigtigt i forhold til dens talenter således at vi gennem træningen og den erfaring hunden derved får, leder dens adfærd ind i de rigtige baner og til de slutresultater vi ønsker at nå, Og som hundens og hundeførerens talenter i øvrigt berettiger til.

Jeg plejer at formulere det på denne måde. Det er dig som hundefører der gennemfører prøveprogrammet, hunden er udelukkende det "værktøj" der skal udføre arbejdet, og kvaliteten afhænger af hvor godt du har skærpet dit værktøj.

Hvad skal hunden så lære!!

Desværre er Grp C den eneste af vore discipliner, hvor man ikke kan træne selv, men er afhængig af en figurant og dennes viden og erfaring inden for området. Men der dog en masse af de ting der nu groft bliver gennemgået man kan og bør træne selv, hvis man bruger sin fantasi og er lidt kreativ. Jeg vil give nogle eksempler undervejs.

Programmet er som tidligere nævnt stykket sammen så dommeren får forskellige elementer af jagt, bytte og forsvarsdrift at se og bedømme hunden på, dette for at give ham/hende mulighed for bredt at vurdere hundens kvaliteter, dens belastbarhed, dens kampdrift og dens mod.

Min beskrivelse af øvelserne bliver ikke så detaljeret idet jeg forudsætter i har set en træningsplads/ ronderingsbane før. En detalje, træn altid med hunden i line, enten i en ryg sele eller i halsbånd

Allerførst vil vi lige gennemgå, hvordan man kan træne indlæring af byttefangst og bid med sin hund.

På en stok der er ca. 50 cm lang fæstnes 1 meter solid snor, hvor der i enden er bundet et bidestykke i passende størrelse af jute sæk eller læder. Dril hvalpen ved at føre stykket i afmålte staccato agtige bevægelser, lad den fange byttet i luften, lad den bære byttet under bevægelse

(hold fast i stokken) .  Når hunden er blevet for ”stor” til at arbejde med stok og bidestykke, arbejdes der med bidepølle i en ca. 1-2 meter lang snorKia.

Lad hunden komme ind til dig, stryg med den ene hånd og ros den, mens den bærer byttet, understøt dens hoved med den anden hånd, lad den slippe på kommando. Hvis den ikke frivilligt vil lade sig stryge og holde mens den bærer, men gør modstand. Ret den. Husk du er ALFA, er rang højere, bestemmer, byttet er dit når du vil have det.

Når hunden er blevet ældre, har den lært at ligge afdækket, du har fremstillet eller købt en solid bide pølle, lav enkelte byttebevægelser på lidt afstand, giv hunden fri, og lad den bide i pøllen mens du holder den højt i luften, træk med hunden, få den ind til dig og gentag bærefasen som ovenfor

Endelig kan du binde hunden af i et træ, og lave byttebevægelser foran den på lidt afstand gå ind og lad den bide, og følg sammen procedure med at trække, bære og slippe. Naturligvis kan øvelsen trænes, før hunden har lært afdækning, den bliver bare ikke så struktureret i sin udførelse.

Samme øvelse kan naturligvis også trænes med et voksen ærme, når hunden er klar til det.

Rundering.

Her skal hundeføreren vise at han kan føre hunden, kontrollere dens måde at afsøge banen på. Hunden skal vise at den villigt lader sig føre, og korrekt tjekker om der er en figurant i skjulet.

Træn selv.

Her er en øvelse det er oplagt at træne selv, brug f.eks. en bold, bidestykke som motivation, gør hunden interesseret i genstanden, tag hunden med hen til skjulet (i line) vis hunden at du smider genstanden ind i skjulet, eller hænger den op.  Gå X antal skridt væk fra skjulet, afgiv kommando runder og slip hunden.

Sørg efterfølgende for at hunden returnerer til dig med genstanden. Varier på øvelsen øg sværhedsgraden når hunden fra midten løber ud og tilbage uden problemer.  Når hunden er rigtig god lægger du enkelte genstande ud i forvejen, afhenter hunden og sætter den i gang med at løse opgaven. Øv også andre steder f.eks. i skov, i parker, i lader eller hvor mulighed ellers byder sig

Standhals.

Når hunden har fundet figuranten, skal den selvstændigt gå i gang med sin standhals og bevogtning, her skal hunden vise at den evner at binde og fastholde figuranten til stedet, hvor den afstår fra at bide, men bruger sin standhals som en kamphandling, sammen med en aggressiv, pågående adfærd.

Hunden skal villigt forlade figuranten og gå om på plads på hundeførers kommando.

Her skal hundefører igen vise at hunden er " i hånden" som man siger

Træn Selv.

En udmærket øvelse at træne selv, brug metoden fra byttefangst, bide øvelserne. Men her må hunden ikke få bid, træk byttet ind til kroppen, løft byttet så højt at hunden " kigger dig i øjnene". Du skal sikre dig at hunden ikke springer op ad dig.

Animer let, når hunden gøer belønnes den, bære, holde, slip fasen gennemføres afslutningsvis.

Hjælp eventuelt hunden ekstra med halse kommando.

Når hunden er blevet god til det her, skal den lære at afstå fra at bide og bruge standhalsen som kamphandling. Dæk hunden af, gå et stykke væk, så langt at hunden kan nå at reagere rigtigt.

Inviter den til at "angribe", lav kort byttebevægelse med byttet, hold det frem til bid. Når hunden er halvvejs inde, træk byttet ind til kroppen og stå som til standhals,( ikke højt bytte, så springer den)

Hunden skal nu selvstændigt afstå fra at bide, men begynde at gø, forsøger den at bide, ret den omgående, beløn og gentag bære, holde, slippe forløbet.

Flugt og modangreb, lange stop

Her skal hunden selvstændigt og effektivt standse, bremse og fastholde figuranten, modstå modangrebet og belastningen i form af stokkeslag, efterfølgende skal den slippe på kommando, og med sin standhals bevogtning holde figuranten i skak til hundefører kommer ind og overtager.

Hundefører skal her vise at han på trods af hunden arbejder på egen hånd, stadig er den der kontrollerer hvad der skal ske og hvordan

Træn selv.

I princippet som til afståelse af angreb, her skal angrebet blot gennemføres, afslut som beskrevet

Har man store børn en kone eller en mand der gerne vil hjælpe, lad da dem holde hunden, hets hunden på afstand med pøllen, lad dem slippe hunden på din kommando, og lad den gennemføre angrebet, husk at give godt efter i modtagelsen, så hunden ikke slår sig. Øvelsen kan også, hvis man er alene udgå fra dæk øvelsen, også en måde at kontrollere hunden på.

Varier gerne denne øvelse ved at henlægge den til skoven, gamle bygninger, parkeringspladser etc. Lad et familie medlem holde hunden, løb i skjul lidt væk, lad dem slippe hunden efter aftalt signal, når du kan se hunden har fært af dig og er inden for rimelig tæt afstand, flygter du, lader dig indfange og belønner hunden, ved at den vinder pøllen og får lov at bære den.

Ind og ryg transporter.

Her skal hundefører vise at han sikkert kan håndterer både hund og figurant, således at hunden holder et vågent øje med figuranten, så den ikke for lyst til at stikke af, men også uden at hunden tager fat i ham

Træn selv

Grundlaget er en god driftig lydighed, træn eventuelt sammen med et voksent familiemedlem som figurant.

Husk når du træner selv.

 • Brug aldrig selv en stok på din hund
 • Træn altid efter hundens alder og talent, pres ikke på
 • Træn altid i line
 • Hunden skal også restitueres mellem hvert trænings pas
 • Træn kun med bidestykke, bidepølle, hvor du kan fornemme hunden og dens reaktioner
 • Først når hunden er rigtig god, kan du træne med ærme
 • Animer ikke din hund i dens forsvarsdrift, overlad det til figuranterne, hvis det endelig skulle være nødvendigt

God Fornøjelse

Jørgen Gundorf.